Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 144
Новини та оголошення

                  

 

                                  До уваги батьків та працівників ДНЗ !

 

 

    Відповідно до нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 у розділі «Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей», мова йде про те, що діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання.

 

     Отже, після літнього оздоровлення, відпусток та нетривалої зідсутності дітей в ДНЗ, дошкільники приймаються до дошкільного навчального закладу без довідки від сімейного лікаря за умови детального огляду медичним працівником ДНЗ.

 

    Оскільки, згідно ст.11 Закону «Про дошкільну освіту», дошкільний навчальний заклад сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей, а також, п.5.5 Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», медперсонал дошкільного навчального закладу зобов'язаний проводити аналіз стану здоров'я вихованців.

 

 

 

 

                        Електронна реєстрація дітей дошкільного віку

 

 

 

До 14 серпня 2016 року електронна реєстрація дітей дошкільного віку за адресою http://www.lvivedu.com не працюватиме, оскільки проходитимуть технічні роботи щодо копіювання та перенесення бази даних дітей дошкільного віку на нову електронну платформу реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади м. Львова.

Нова електронна реєстрація почне працювати з 15 серпня 2016 року за адресою: http://edu.smart.lviv.ua.

Усі заявки, зареєстровані з 01 жовтня 2013 р. до 15 липня 2016 р., будуть автоматично перенесені до оновленої електронної системи із збереженням даних та дати реєстрації. Стан заявки можна буде перевірити за тим самим верифікаційним кодом, що батьки отримали під час реєстрації, а також, при потребі внести зміни.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.07.2016 р. № 528, наказу управління освіти ДГП ЛМР від 15.07.2016 р. № 276р з 15 серпня 2016 р. ввійде в дію уніфікована електронна система реєстрації дітей дошкільного віку в ДНЗ м. Львова.

 

 


 


Додаток 1 до наказу

управління освіти ДГП ЛМР

від __.  2016 р. № ____р

 

Оновлене Положення

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова.

 

1. Загальні  положення

1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі – ДНЗ) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ДНЗ.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ .

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова (далі Положення) розроблено згідно з  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003      № 305 зі змінами та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ДНЗ          м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ДНЗ, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ДНЗ, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ.

1.5.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6. У ДНЗ  компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

1.6.6. Перевага при зарахуванні дітей дошкільного віку в ДНЗ надається дітям, які проживають у м.Львові, а також,  на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради ( м.Винники, смт.Брюховичі, смт.Рудно) відповідно до ухвали сесії ЛМР від 18.06.2019 р. № 2711 «Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м.Львова та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради».

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.7.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ДНЗ (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ДНЗ та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.7.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.7.3.Реєстратор – особа,  уповноважена володільцем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.7.4.Заявник – особа, що вносить дані її дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

 

II.  Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова

 

2.1.Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова .

2.2.Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% від нормативної наповнюваності відповідної вікової групи).

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.

2.3.2. Діти батьків – інвалідівI групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

2.4. Електронне зарахування дітей 2 –х років здійснюється 1 червня, а прийом до ДНЗ упродовж червня-серпня. Дітей дошкільного віку (3-6 років) зараховують з 15 серпня , а прийом здійснюється з 1 вересня.

2.5. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром за адресою:  http://edu.smart.lviv.ua/ .

2.6. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ДНЗ заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу, інклюзивних).

2.7.  Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ДНЗ до 1 вересня за рік до відкриття групи.

2.8. Впродовж усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів

 

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає  керівник  ДНЗ.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ДНЗ Львівської міської радиhttp://edu.smart.lviv.ua/ . Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

 

Правила

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова

 

1.  Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад (далі ДНЗ) передбачає внесення інформації про дитину  до загальноміської бази даних.

2.  Важливим завданням цієї бази даних є облік дітей дошкільного віку.

3.  Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дитина могла бути зарахована до ДНЗ. Вона здійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ 

4.  Якщо батьки або особи, що їх заміняють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою до керівника обраного ДНЗ .

5.  При оформленні заявки батьки або особи, що їх заміняють повинні надавати правдиву і достовірну інформацію, в іншому випадку заявка не буде чинною та не буде прийнята .

6.  При реєстрації заявці надається індивідуальний верифікаційний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.

7.  За індивідуальним верифікаційним номером можна перевірити стан заявки та, за необхідності, видалити її. У випадку видалення заявки індивідуальний верифікаційний номер та дані про дату подачі заявки у базі видаляються автоматично.

8.Усі заявки, зареєстровані упродовж 2013-2016 років, будуть автоматично перенесені до оновленої електронної системи із збереженням даних та дати реєстрації. Стан заявки можна буде перевірити за тим самим верифікаційним кодом, при потребі внести зміни.

9.  Під час електронної реєстрації дитини Ви маєте змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи за пріоритетністю ( високий, середній, низький). Є можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані та пріоритетні ДНЗ включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до ДНЗ.

10.  Реєстрація новонароджених дітей до 1 року починається з 1 січня наступного року за роком народження.

11. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер, відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації. Порядковий номер не є місцем.

12. Порядковий номер може змінюватися лише у випадках (перелік вичерпний):

a.    вибуття дитини з ДНЗ;

b.     зарахування дітей в ДНЗ (формування груп);

c.    позачергового зарахування дітей пільгових категорій  ( п.2.3)

13.Остаточне зарахування дитини до ДНЗ здійснюється завідувачем обраного Вами ДНЗ у відповідності до електронного статусу «зарахований», який видає система електронної реєстрації.

14. На вимогу батьків або осіб, що їх заміняють, які подали заявку у відповідний ДНЗ адміністратор надає перелік усіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки.

15. Стан заявки передбачає такі статуси (перелік вичерпний):

a.    «на розгляді» - присвоюється автоматично усім поданим заявкам;

b.    «підтверджено» - присвоюється заявкам, чий номер потрапляє у обраний ДНЗ відповідно до місця в черзі та кількості вільних місць у закладі. При отриманні листа, sms про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слід протягом 30 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ДНЗ. Якщо протягом 30 робочих днів відповідні оригінали не подані – електронна заявка переноситься в кінець черги вікової групи.

c.    «відхилено» - заявка відхилена адміністратором системи із вказанням причини.

d.   «зарахований» - статус присвоюється адміністратором тим заявкам, які мали статус «підтверджено» та по них були подані усі необхідні документи у ДНЗ;

16. Перелік документів, які необхідно подати для зарахування дитини у ДНЗ:

a.    Заява батьків про зарахування дитини в ДНЗ.

b.    Свідоцтво про народження дитини.

c.    Медична довідка форми 026 (довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ).

d.    У ДНЗ компенсуючого типу додатково:

-       висновок психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ);

-       скерування відповідного районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

17. За умови вилучення батьками чи особами, що їх заміняють, заявки за необережністю її відновлення можливе впродовж 3-х діб адміністраторм ЛМР, за наявності свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.

18.У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ, заявка залишається в електронному реєстрі до моменту появи місця в обраному ДНЗ та автоматично переводиться на наступний навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.03.2016р.  Участь у районному конкурсі образотворчої                                     діяльності                                                                                           "У країні шахової королеви"

 

29.02.2016р. відбулося методичне об'єднання                           вихователів старших груп Шевченківського району
Вихователь Космач О.Б.  провела показове заняття                                     з логіко-математичного розвитку

 

 
15.02.2016р. проведено розвагу                                                                                                                "Стрітення Господнє"

 

                  

Підсумкове свято різдвяних святкувань                               "Прийшли до нас три празники в гості"

 

 

09.12.2015р. Відбулося методичне об'єднання   
вихователів середніх груп  Шевченківського району на тематику патріотичного виховання. Вихователь Луцко Н.В.  провела заняття з  художньо-естетичного розвитку «Креативні екскурсоводи».

 

 

 

 

 

11.11.2015р.відбулося  методичне обєднання музичних керівників Шевченківського району

 

СВЯТКУВАННЯ 201-РІЧНИЦі З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Т.Г. ШЕВЧЕНКА

 

            

 

 Участь у фестивалі хореографічного мистецтва «Слово Тараса»,

присвяченого  річниці з дня народження Тараса Шевченка.

 

Танець: «Квітуча Україна»

Музика і слова Н.Май

Підготувала: Музичний керівник ДНЗ №144 Мащенко Галина Миколаївна

Виконавці: вихованці ДНЗ №144 від 5-6 років (старша група «Дзвіночок»)

 

 

 

25.02.2015р. відбулося святкування 144-річниці з Дня народження Лесі Українки

    

 

 

03.02.2015р. о 11.00.год. було проведено практичне тренування з евакуації учасників навчально-виховного процесу, тривалість евакуації 10 хв.

 

                                       

 

 22 по 25 грудня 2014р. у дошкільному навчальному закладі

 відбулися новорічні  ранки .

 

Феєрія новоріччя, святість різдвяного вечора – для кожного з нас один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й сьогодні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок і солодко щемить у грудях від очікування сюрпризів. Новий рік – час подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. Діти нетерпляче очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням.

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2014р

 

Визнані переможцями   конкурсу на написання сценарію виховного заходу, присвяченого постаті Андрея Шептицького ” 

 

Вихователь-методист Луцко Н.В. нагороджена грамотою за ІІІ місце. 

Активну участь у конкурсі приймали музичний керівник Мащенко Г.М. і  вихованці дошкільного навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2014 – у  закладі проведені заходи з нагоди відзначення Дня української писемності та мови

 

 

 

 

 

06.10.2014р.                                                                         Колектив вихованців ДНЗ нагороджений грамотою за ІІІ місце у міському етапі  Всеукраїнського профілактичного заходу УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ! у номінації відеосюжет   "МИ ПІШОХОДИ"

 

 

 

04.10.2014р. проведено ФЛЕШМОБ "ДІТИ ЗА МИР !!!"

 

 

 

 

 

 

   

18.09.2014р.в  дошкільному навчальному

 

закладі № 144 проведено 

 

семінар –тренінг на тему :

 

 

«Конфлікти та шляхи їх подолання»

 

 

Мета: Сформувати поняття про конфлікт, його похоження, розвиток і шляхи вирішення

 

План

 

1.Інформаційне повідомлення.

2.Вправа «Компліменти».

3.Вправа «Асоціації».

4.Доповідь «Основні поняття і причини конфлікту».

5.Релаксація «Повернення в дитинство».

6.Вправа «Товсте скло».

7. Доповідь: « Шляхи запобігання конфліктів».

8.Практичне розв’язування конфліктних ситуацій

9.Рольова гра «Злагодження конфлікту».

10.Впраава «Ми з тобою схожі тим що…»

11. Підсумки.

 

 

 

 

                              

 

 

Виставка дитячих робіт присвячена  200-річчю  Т.Г. Шевченка

 

 

 

  

 

СВЯТКУВАННЯ 143-ОЇ  РІЧНИЦІ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТО СТРІТЕННЯ МИ ВСІ ЧЕКАЄМО

 

 

Відкритий показовий урок для батьків з англійської мови

 

Святий Миколай поспішає до діток

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас  для вихователів середніх груп Шевченківського району

 

 

 

 

 

 

 Методичне об'єднання для  вихователів середніх груп

 

 

 

 

 

 

 06.12.2013р.   Відбувся пісенний конкурс “Дошколярик – 2013”

 

 

Вихованка ДНЗ №144 :

 

Гасяк Вероніка

Музичний керівник : Мащенко Г.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

    26.11.2013 вихователь Луцко Н.В. 

 

провела відкрите заняття на тему:

 

" Художньо-естетичний розвиток. Використання сенплею у роботі з дітьми".

 

Були запрошені батьки групи "Дзвіночок". 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Екскурсія до бібліотеки